Lieven Dejaeghere

content

B3_sociale huisvesting

Herbestemming van het voormalig borstelmuseum, gemeenteschool en nijverheidsschool te Izegem tot sociale huisvesting met publiek plein.

Het project betreft een inbreiding binnen het historisch weefsel van Izegem waarbij het voormalig schoolgebouw bewaard blijft. Het achterliggende binnengebied wordt ontsloten en krijgt een nieuwe invulling als publiek plein in de dorpskern. Het later aangebouwde poortgebouw wordt vervangen door een compacte volume. De functie als poortgebouw krijgt een nieuwe interpretatie doordat de spatie in het straatweefsel het plein ontsluit en we hiermee de zijgevel als voorgevel beschouwen.