Lieven Dejaeghere

content

R167 _ sociale huisvesting

Met de herbestemming van deze oude school tot woonerf, werd het karakter van de school behouden. Elk klaslokaal werd omgevormd tot 1 woonunit.  Net zoals de klassen vroeger per 2 toegang gaven tot de speelplaats, kunnen de woningen per 2 toegang geven tot het centrale woonerf. 

Aan de zuidoostzijde wordt het erf verder afgebouwd met rijwoningen; die de materialiteit en het volume van de bestaande schoolgebouwen volgen.  De centrale zone werd geherproportioneerd door een deel te verharden, zoals de speelplaats vroeger, en een deel aan te leggen als park.

Om in een klaslokaal toch verschillende woningruimten te organiseren, zoals een afzonderlijke slaapkamer, badkamer en keuken, werden er serreglaswanden geplaatst. Deze zorgen voor een fysieke en deels visuele scheiding, maar zorgen ervoor dat het oorspronkelijke klaslokaal als één mooi geproportioneerde ruimte voelbaar en zichtbaar blijft, met verwijzing naar een authentiek vloerpatroon.