Lieven Dejaeghere

content

B36a_privaat

Het ontwerp situeert zich binnen de bestaande context van een vlasschuur uit de jaren 1920, getypeerd door 3 rondbogige muurvlakken. In de geveltop, centrale laaddeur en twee getraliede vensters. Door ingrijpende verbouwingswerken wordt een  comfortabele hedendaagse woning bekomen in een pand met karakter. Het hoekperceel wordt terug volledig ommuurd, zoals het destijds ommuurd erf van de vlashandelaar.